Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies en algemene voorwaarden.

Huisregels

Huis-

Regels

HOOFDREGEL:
Er wordt onder GÉÉN beding op de tafels of banken gestaan!!

Sta je toch op de tafel, treedt het zero-tolerancebeleid van punt 12 in werking: je wordt van het terrein verwijderd!

 1. Bij betreding van het TUC-terrein ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels. Het niet naleven van deze huisregels leidt tot verwijdering van het terrein.
 2. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico.De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement.
 3. Het is niet toegestaan om op en rondom het terrein goederen te koop of ter ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos te verspreiden (inclusief flyers) zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Geleden kosten worden door de organisatie verhaald.
 4. Bezoekers gaan akkoord met het cantusreglement zoals vastgelegd in de codex.
 5. Entree geschiedt per tafel, onder leiding van het tafelhoofd, en op vertoon van:
  1. een geldig entreebewijs;
  2. een geldige studentenlegitimatie, zijnde een collegekaart van de deelnemende onderwijsinstelling, of: een geldig identiteitsbewijs in combinatie met een kopie van bewijs van inschrijving cq brief van de DUO (IB-Groep) van maximaal 6 maanden oud.
 6. Verboden zijn: paraplu’s, (alcoholhoudende) dranken, etenswaar, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke objecten. Bij het niet afstaan hiervan wordt de toegang tot het terrein geweigerd.
 7. De organisatie is gerechtigd om bezoekers voorafgaand of
  tijdens het evenement te fouilleren en handbagage te controleren.
  Als hieraan geen medewerking wordt verleend door de bezoeker wordt de toegang tot het terrein geweigerd.
 8. Na aanvang van de TUC worden geen bezoekers meer toegelaten op het terrein. Bezoekers die het terrein tijdens de TUC verlaten, hebben hierna geen toegang meer tot het terrein.
 9. Er wordt gewerkt met een tafelschikking. Bezoekers dienen plaats te nemen aan de tafel waarvan het nummer correspondeert met het nummer op het entreebewijs.
 10. Tafelhoofden zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de orde aan de tafel.
 11. Fouten als gevolg van incorrecte gegevens van tafelhoofden worden verhaald op de betreffende vereniging.
 12. Zero-tolerance beleid: bezoekers die – in welke vorm dan ook – overlast veroorzaken (agressie, verplaatsen van meubilair, onzedelijk verdrag, gooien met drank, of anderzijds), worden met hun tafelgenoten van het terrein verwijderd.
 13. Gedurende het evenement worden beeldopnamen gemaakt. Aan deze beelden kunnen geen rechten of plichten worden ontleend. Door betreding van het terrein geeft de bezoeker toestemming voor opname en publicatie van deze beelden.
 14. Zodra het evenement is afgelopen, dient de bezoeker het terrein onmiddellijk te verlaten.
 15. Op en rond het terrein zijn bezoekers verplicht aanwijzingen van organisatie, beveiliging, EHBO en andere partijen betrokken bij het evenement op te volgen.
 16. De organisatie neemt maatregelen in situaties die niet in dit reglement staan.