Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies en algemene voorwaarden.

Cantusreglement

Cantus

reglement

Artikel 1: Het praesidium

 1. De cantus wordt voorgezeten door het praesidium.
 2. Het praesidium staat in voor het tuchtvol verloop van de avond.
 3. Elk commando van het praesidium wordt onmiddellijk opgevolgd.

Artikel 2: De corona

 1. De corona wordt gevormd door de overige bezoekers.
 2. Bezoekers houden zich strikt aan de opgestelde tafelschikking.
 3. Tafelhoofden zijn verantwoordelijk voor de orde aan hun tafel.
 4. Het is te allen tijde verboden te klappen, zelf drank te halen, en zonder toestemming van het praesidium de zitplaats te verlaten.
 5. Het is verboden om op de tafels te staan.
 6. Alleen tafelhoofden kunnen drank bijbestellen. Bijbestellen geschiedt bij de bar van eigen kleur, op vertoon van de polsband en met de eigen kannen.

Artikel 3: Aanvang

 1. Wanneer het praesidium het podium betreedt, staat de corona op en zingt ter ere van het praesidium het Io vivat.
 2. Het praesidium legt het cantusreglement uit voor aanvang van de cantus.
 3. De cantus begint officieel met het, staand, zingen van het Wilhelmus.

Artikel 4: Zingen

 1. Het praesidium geeft aan welk lied gezongen wordt.
 2. Na afloop van het lied wordt de codex onmiddellijk gesloten.

Artikel 5: Drinken

 1. Er wordt alleen gedronken op teken van het praesidium.
 2. Bij het einde van een lied kan het praesidium het ‘Prosit’ inzetten, gevolgd door: “Prosit corona!”. De corona drinkt het praesidium dan toe met: “Prosit seniori!”
 3. Bezoekers die met drank gooien worden, evenals hun tafelgenoten, onmiddellijk en zonder pardon van het terrein verwijderd.

Artikel 6: Sluiting

 1. Na afloop van de cantus levert het tafelhoofd de 2 kannen en 10 glazen in bij de bar van zijn kleur. Alleen in dat geval wordt de borg teruggestort.

Artikel 7: Verwijdering

 1. Tijdens de cantus geldt een zero-tolerance beleid. Bezoekers die— in welke vorm dan ook— overlast veroorzaken (agressie, verplaatsen van meubilair, het gooien met drank, etc.), worden samen met hun tafelgenoten de toegang tot het terrein geweigerd dan wel van het terrein verwijderd.