Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies en algemene voorwaarden.

Activiteiten

HANDEN

UIT DE

MOUWEN

 

De Tilburg University Cantus is meer dan een feest alleen. Hieronder vind je ons huidige aanbod van maatschappelijke activiteiten. Het is simpel: klik op de activiteit die jou leuk lijkt en meld jezelf en eventueel anderen van jouw vereniging aan! Meer weten over deze maatschappelijke organisaties? Kijk dan even bij het kopje partners!

 

Liever een eigen actie op touw zetten met je dispuut of vereniging? Nice! Het is van essentieel belang dat je deze actie dan vooraf aanmeldt via dit formulier, anders kunnen wij niet garanderen dat je met deze actie een tafel op de TUC kan verdienen!

Groepsactiviteiten

Philadelphia

Philadelphia is een woonlocatie in Tilburg waar alleenstaande ouders en jongeren met een verstandelijke beperking (VB) en een licht verstandelijke beperking (LVB) wonen. Er worden verschillende groepsactiviteiten georganiseerd voor de bewoners en daar kan jij bij helpen! Denk hierbij aan een tafelvoetbaltoernooi of een avondje karaoke. Meer weten? Lees snel verder!

Philadelphia Tilburg
Flexibele data!

Group activities

Philadelphia

Philadelphia is a residential location in Tilburg where single parents and young people with a mental disability or mild mental disability live. Here, several group activities are organized for the residents, in which you can participate! You can think of a table football tournament or a karaoke evening, but there are many more options. Do you want to know more? Keep reading!

Philadelphia Tilburg
Flexible dates!

Vrijwilligerswerk

MOVE

Wil jij een bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar? Je maatschappelijk inzetten als rolmodel voor diegene die minder kansen hebben dan hun leeftijdsgenootjes? Je cv een boost geven door deze ervaring er aan toe te voegen? Doorloop dan bovenstaande stappen en zie welk project het beste bij jou past!

Voluntary work

MOVE

Do you want to contribute to the talent development of children and young people aged 10 to 14 years? Or act as a role model for those who have fewer opportunities than their peers? Boost your curriculum vitae by adding this experience to it? Participate in one of the many projects organized by MOVE. Go through the steps above and see which project fits you best!

Ouderentelefoon

Rode Kruis Studentendesk

Studentendesk Tilburg zoekt studenten die een handje uit willen steken naar de ouderen in Tilburg. Door de pandemie zijn veel ouderen alleen thuis komen te zitten, en wij willen hen graag wat gezelschap bieden. Dit kan telefonisch maar ook een keer even op bezoek gaan. De studenten zullen een buddy ontvangen waar contact mee opgenomen kan worden, dit kan eenmalig maar natuurlijk ook voor een langere periode! Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat niemand zich meer eenzaam hoeft te voelen.

Wil jij ons een handje helpen door je in te zetten voor de ouderen in Tilburg? Meld je dan nu aan!

Elderly phone

Red Cross Studentdesk

Studentdesk Tilburg is looking for students that want to help the elderly in Tilburg. Because of the pandemic, many old people are lonely at home, and we want to offer them some company. This may be done by contacting them via telephone, but also by visiting them. Students will receive a buddy whom they can contact, which can be only for once or for a longer period of time, depending on your preferences! This way, we can make sure that no one has to feel lonely anymore.

Do you want to help us by doing something for the elderly in Tilburg? Register now!

Soepdagen Tilburg

Oma's Soep

Oma’s Soep is een initiatief waarbij vrijwilligers samen met ouderen soep maken om zo eenzaamheid tegen te gaan. Dit doen we onder andere door kookdagen te organiseren, waarbij we samen met de ouderen soep maken. Daarnaast organiseren we de zogenaamde soep-aan-huis dagen, waarbij wij de soepen bij de ouderen rondbrengen om hen te laten weten dat we aan ze denken.

Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Veel studenten in Tilburg willen ons hier graag bij helpen. Wij komen met hun in contact door middel van social media waarna zij ons helpen om de kookdagen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit is natuurlijk heel leuk en tegelijkertijd wordt de band tussen jong en oud versterkt. Zo koppelen wij vrijwilligers vaak aan ouderen waardoor zij vaker bij elkaar langs gaan en dit steeds leuker wordt.

Oma’s Soep zit vol verschillende initiatieven om er voor de ouderen (en onszelf) een onvergetelijke dag van te maken. Zo houden we ook bingo’s en gaan we hoelahoepen onder genot van een vers kommetje soep. Dit zorgt voor veel gelach en leuke gesprekken.

Oma’s Soep Tilburg
22 april, 3 mei & 20 mei van 10:00 tot 13:00

Soup days Tilburg

Oma's Soep

Oma’s Soep is an initiative whereby volunteers make soup together with old people, to prevent loneliness. We do this by, amongst other things, organizing cooking dats, where we making soup together with the elderly. Besides that, we organize the so-called soup-at-home days, on which we deliver the soup to old people’s homes, to let them know we are thinking of them.

Of course, we do not do this on our own. Many students in Tilburg want to help us with this. We get in contact with them via social media, after which they help us run the cooking days as smoothly as possible. While this is of course a lot of fun, the bond between the young and old is strengthened at the same time. We often couple volunteers to old people, so they visit each other more than once, and it gets more fun every time!

Oma’s Soep is full of different initiatives to make sure the elderly (and we ourselves) have an unforgettable day. For example, we organize bingo’s and hula hoop, while enjoying a fresh bowl of soup. This creates a lot of laughter and fun conversations.

Oma’s Soep Tilburg
April 22, May 3 & May 20 from 10:00 AM to 1:00 PM

Speurtocht voor mentale gezondheid

Student Desk Rode Kruis

Datum: Vrijdag 20 mei, 13.00-15.00

Start: 12.30, bij station Tilburg Universiteit

De commissie mentale gezondheid van de Student Desk Rode Kruis  organiseert op vrijdag 20 mei in samenwerking met Frisse Gedachten een speurtocht. Ga mee op een verfrissende wandeling in het bos achter de uni en zoek samen met andere studenten naar Rode Kruis goodies. We sluiten de speurtocht af met een picknick.

Treasure hunt for mental health

Red Cross Student Desk

Date: Friday May 20th, 13.00-15.00

Start: 12.30, at Tilburg University station

The Mental Health Committee of Red Cross studentdesk is organizing a treasure hunt on Friday may 20th in collaboration with Frisse Gedachtes. Join us for a refreshing walk in the woods behind the uni and search together with other students for Red Cross goodies. We will end the treasure hunt with a picknick.

Themaweekend voor verstandelijk beperkten

Serve the City

Amarant helpt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel zoveel mogelijk zelfstandig te leven en deel te laten nemen aan de maatschappij. Ze bieden elke cliënt hulp op maat bij uiteenlopende hulpvragen. Ze doen er daarnaast ook alles aan om het verblijf bij Amarant zo leuk mogelijk te maken voor de cliënten. Dit doen ze bijvoorbeeld door evenementen te organiseren voor al hun cliënten. Serve the City Tilburg organiseert in het weekend van 9 en 10 juli samen met Amarant een Themaweekend: Het Wilde Westen. Op deze dagen zullen veel cliënten van Amarant langskomen met een verstandelijke beperking om een leuke dag te kunnen beleven. Er zullen verschillende spellen en activiteiten aanwezig zijn op deze dagen, zoals hoefijzer werpen, een kampvuur, boogschieten, cactus ring gooien, stokpaardenrace, theatershow, een knutseltafel en nog veel meer. Nu zijn er op deze dagen veel handjes nodig voor het begeleiden van de cliënten bij de activiteiten en bij de op- en afbouw van de locatie. Lijkt het jou leuk om op dit evenement de handen uit de mouwen te steken? Meld je dan vooral aan!

Theme weekend for people with a mental disability

Serve the City

Amarant helps people with a mental disability, autism or brain injury to live as independently as possible and to participate in society. They offer each client tailor-made help with a wide range of questions. They also do everything in their power to make their clients’ stay at Amarant as enjoyable as possible. They do this for example by organizing events for all their clients. Serve the City Tilburg organizes in the weekend of 9 and 10 July, together with Amarant a Theme Weekend: The Wild West. On these days many clients of Amarant with a mental disability will come along to have a fun day. There will be various games and activities on these days, such as horseshoe tossing, a campfire, archery, cactus ring tossing, stick horse racing, theater show, a craft table and much more. On these days a lot of hands are needed to assist the clients with the activities and with the assembly and disassembly of the location. Would you like to help out at this event? Then please sign up!

Voetbaltoernooi voor vluchtelingen

Serve the City

Op 13 juli organiseert Serve the City Tilburg een activiteit voor de kinderen van Oekraïense vluchtelingen in Tilburg. Voor deze activiteit zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Ons plan is om een voetbaltoernooi te organiseren, waarbij Nederlandse kinderen samen met Oekraïense kinderen gaan voetballen. Zo nodigen we ook een Nederlandse basisschool uit om mee te doen, zodat de culturen zich zullen mengen door iets universeels als voetbal. Aansluitend op het voetbaltoernooi zal er een picknick plaatsvinden, waar genoten zal worden van Nederlandse en Oekraïense hapjes.

Serve the City Tilburg wil een mooie dag organiseren voor de Oekraïense kinderen en heeft hiervoor jouw hulp nodig! We zijn op zoek naar vrijwilligers die bijvoorbeeld scheidsrechter willen zijn en willen helpen met de picknick. De activiteit zal in de middag plaatsvinden, tussen 14:00 en 19:00. Mocht je (een gedeelte van) deze tijden kunnen helpen, meld je dan aan!

Soccer tournament for refugees

Serve the City

On July 13, Serve the City Tilburg organizes an activity for the children of Ukrainian refugees in Tilburg. For this activity we are looking for volunteers who want to help us. Our plan is to organize a soccer tournament, where Dutch children will play soccer together with Ukrainian children. We also invite a Dutch elementary school to participate, so that the cultures will mix through something as universal as soccer. Following the soccer tournament there will be a picnic, where Dutch and Ukrainian snacks will be enjoyed.

Serve the City Tilburg wants to organize a nice day for the Ukrainian children and needs your help! We are looking for volunteers who, for example, want to be a referee and help with the picnic. The activity will take place in the afternoon, between 14:00 and 19:00. If you are able to help (part of) these times, please sign up!