Vrijwilligerswerk

Petje af streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen. Wij maken het mogelijk dat elk kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen ongeacht de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat er te weinig geld voor is, of omdat ouders minder tijd hebben vanwege ziekte, mantelzorg en dergelijke. Voor juist deze kinderen is de weekendschool Petje af bestemd. Gedurende 28 zondagen per jaar laten wij nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar uit (sociale) achterstandssituaties kennis maken met verschillende beroepen. Centraal hierin staat de praktijkervaring en de ontmoeting met vrijwillige gastdocenten. De kinderen ontdekken waar zij goed in zijn, welke talenten ze hebben en waar hun ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Kinderen leren de wereld kennen en komen in aanraking met inspirerende rolmodellen waardoor zij een positief zelfbeeld en toekomstperspectief ontwikkelen. Zij worden geïnspireerd verantwoording te nemen voor hun leven zodat zij in de toekomst actief bijdragen aan de maatschappij.

Aanmelden

Aanmelden Petje af

Aanmelden Petje af